Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Umicore Finland Ab

Umicore Finland Ab

Vår snabbt växande verksamhet behöver hundratals proffs under de närmaste åren

Umicore är en global koncern inom materialteknologi och återvinning med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Koncernen sysselsätter ca 11 000 anställda med produktion på 46 ställen runtom i världen. Umicore Finland Ab i Karleby hör till Rechargeable Battery Materials (RBM) -enheten, vilken är en världsledande katodmaterialleverantör.

Företagets fokus ligger på elbilar, bärbar elektronik och energilagring. Katodmaterial är väsentliga för litiumbatteriers funktion, eftersom de avgör hur länge man kan prata i telefon, hur långt man kan köra med en elbil, hur snabbt batteriet laddas och hur mycket energi som kan lagras från solpaneler.

Umicore Finland Ab är det största koboltraffinaderiet utanför Kina och en stor europeisk tillverkare av katodprekursorer. Produktionen i Karleby startade år 1968, och vi har varit en del av Umicore-koncernen sedan 2019. Vår produktionsverksamhet i Karleby passar väl in i koncernens tillväxtstrategi och vision då den främjar en övergång till miljövänligare rörlighet såväl i Europa som globalt.

Våra värderingar kretsar kring säkerhet, respekt för naturen, samt etisk anskaffning av råvaror. I Karleby framställs katodprekursorer (pCAM) för batteriproduktionen som vidareförädlas i andra Umicore-fabriker.

Umicore Finland Ab planerar nu för den inledande fasen av en utvidgning av batterimaterialproduktionen (pCAM) och dess stödjande förädlingsverksamhet vid norra delen av KIP i Karleby, alldeles i närheten av den nuvarande fabriken. Vi sysselsätter för tillfället över 360 personer och vår personal tillväxten är stark. Hos oss jobbar många olika yrkesgrupper, såsom processkötare, laboranter, underhållspersonal, ingenjörer, forskare och förmän.

› Umicore Finlands hemsida
› Umicore-koncernens hemsida
› Umicore Finlands lediga arbetsplatser
› Möt våra kollegor l Umicore Finland | Umicore

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›