Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ansvarar för social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet i området. Soite organiserar offentliga social-, hälso- och sjukvårds- och räddningstjänster i ett område bestående av åtta kommuner i Mellersta Österbotten. I praktiken är dock Mellersta Österbottens centralsjukhus som producerar Soites specialsjukvård det närmaste jourhavande sjukhuset för ungefär 200 000 invånare. I Soite arbetar cirka 4 000 personer från olika yrkesgrupper. De största yrkesgrupperna är vårdpersonalen och läkarna. ”Klart vi kan” är vårt löfte till dig, till mig och till oss. 

Kan vi ha Finlands lyckligaste medarbetare? Klart vi kan. När våra medarbetare mår bra kan vi bättre betjäna dem som behöver hjälp. Därför är medarbetarnas välbefinnande en hedersfråga i Mellersta Österbotten. 

Soite erbjuder sina anställda en trygg arbetsplats, en konkurrenskraftig lön och goda möjligheter till att utveckla den egna kompetensen. Hos oss ledigförklaras i framtiden många jobb med meningsfulla arbetsuppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som är flexibel i enlighet med det som arbetstagarens livssituation kräver.  

En yrkeskunnig personal som trivs i sitt arbete är en förutsättning för framgångsrik verksamhet. I Soite råder en rejäl framåtanda. Man litar på de anställda och respekterar dem. Kan vi ha den bästa arbetsplatsen i Finland? Klart vi kan. När arbetsenheten uppmuntrar att prova och lära oss nya saker skapar vi tillsammans ännu bättre sätt att betjäna våra kunder. 

› Lediga arbetsplatser i Soite
› soite.fi

Karriarberättelser

› Socialhandledare Erica
› Undersköterskor Jenni ja Laura
› Socialarbetare Anne
› Sjukskötare Carina
› Sjukskötare Lilian

Vi mår bra – personalperspektiv

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›