Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Hycamite

Hycamite

Hycamite producerar ren vätgas och fast kol för industrin genom att spjälka metanmolekyler med hjälp av sin egenutvecklade teknologi utan utsläpp. Här används en katalysator och värme för att sönderdela metan, som är den viktigaste beståndsdelen i naturgas och biogas.

Vår teknik för pyrolys av metan kräver endast 13 % av den energi som krävs för att producera vätgas genom elektrolys. Hycamites lösning är en toppmodern teknologi för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (CCUS), vilken möjliggör skapandet av kolsänkor. På så sätt avlägsnas kolet från kolkretsloppet och lagras permanent i tekniskt krävande kundtillämpningar, t.ex. Li-ion-batterier, kompositmaterial samt inom cementindustrin.

› Lediga arbetsplatser

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›