Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Keliber

Keliber

Keliber är ett avancerat litiumprojekt i Mellersta Österbotten. Målet är att bli först i Europa med att börja producera litiumhydroxid av batterikvalitet från vår egen malm. Keliber är ett dotterbolag till det internationella brytning- och metallraffineringsföretaget Sibanye-Stillwater, och dess näst största ägare är Suomen Malmijalostus Oy, som utvecklar den inhemska värdekedjan för litiumjonbatterier.

› Läs mera

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›