Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Karleby universitetscenter Chydenius

Karleby universitetscenter Chydenius

Karleby universitetscenter Chydenius är ett för Jyväskylä, Uleåborgs och Vasa universitet i verksamhetshänseende gemensamt universitetscenter i Karleby.

Vid universitetscentret

› Chydenius.fi
› Studera hos oss

Studentens dag

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›