Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Kokkola Industrial Park

Kokkola Industrial Park

Flera internationella företag inom kemi- och metallbearbetningsindustrin är verksamma i Kokkola Industrial Park (KIP). De är världsledande inom flera produktmarknadsområden och mätt med många olika mått. Tjänsteföretag verksamma i regionen stödjer produktionsbolagens kärnverksamhet. Företagen inom KIP-området har ett gemensamt mål – att lyckas ansvarsfullt tillsammans och var för sig. 

Sedan 1940-talet har KIP utvecklats från ett industriområde bildat av två finska statliga företag till det största oorganiska kemiska industrins ekosystem i norra Europa. 

KIP är starkt inom exportsektorn: mellanprodukter, intermediärer och slutprodukter som produceras av produktionsanläggningar exporteras till flera olika branscher, såsom lantbruks- och livsmedelsindustrin, batteri-, elektronik- och fordonsindustrin samt byggindustrin. 

› kip.fi

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›