Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Kokkola Industrial Park

Kokkola Industrial Park

Kokkola Industrial Park (KIP) är ett unikt nordeuropeiskt industrikluster där många företag inom kemi-, metallförädlings- och väteindustrin samt tiotals nyttighets- och serviceföretag är verksamma. Företagen inom KIP-området har ett gemensamt ambitiöst mål: att vara det bäst fungerande industriella ekosystemet i världen.

Sedan 1940-talet har KIP utvecklats från ett industriområde bildat av två finska statliga företag, Kemira och Outokumpu, till det största oorganiska kemiska industrins ekosystem i norra Europa. KIP-områdets industriella cirkulära ekonomi samt samarbetet mellan aktörerna inom ekosystemet är unika. Industriella synergier och miljardinvesteringar som stödjer omställningen till ren energi är redan verklighet här i Karleby.

KIP är starkt inom exportsektorn: mellanprodukter, intermediärer och slutprodukter som produceras av produktionsanläggningar exporteras till flera olika branscher, såsom lantbruks- och livsmedelsindustrin, batteri-, elektronik- och fordonsindustrin samt byggindustrin.

› kip.fi

16
produktionsföretag

~1.5 MRD€
exportvärde

+60
serviceföretag

2400
anställda

2,7 MRD€
omsättning

~1,1 MRD€
investeringar 2010–2022

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›