Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Karleby stad

Karleby stad

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2 500 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!

› kokkola.fi
› Lediga arbetsplatser i Karleby

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›