Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / KWH Logistics

KWH Logistics

KWH Logistics – Finlands största hamnoperatör. Koncernen består av flera fristående dotterbolag och ingår i den familjeägda KWH-koncernen. Vi är dedikerade tillatt förse våra kunder med smarta, kundanpassade och effektiva logistiklösningar.

KWH Logistics består av tre affärsområden: hamnverksamhet, industritjänster och internationell transportÖverföring, hantering och lagring av varor är kärnan i vår verksamhet. Förutom att verka i hamnar, terminaler och fabriksområden hanterar vi transporter runt om i världen. Våra dotterbolagbedriver internationellt konkurrenskraftig, kunskapsintensiv och serviceinriktadnischverksamhet.

› kwhlogistics.com

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›