Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Karleby Energi Ab

Karleby Energi Ab

Karleby Energi Ab är ett energibolag med full service, som utvecklas kontinuerligt och betjänar sina kunder och ägare. Till vår verksamhet hör traditionell produktion, försäljning och distribution av el, värme och ånga. Som en del av vår verksamhet ingår även utvecklingsprojekt på området för förnybar energi. Karleby Energi Ab har två dotterbolag: Karleby Energinät Ab samt Kokkolan Voima Oy.

› Läs mera
› Lediga arbetsplatser

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›