Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Mehiläinen

Mehiläinen

Välkommen till Mehiläinen!

Vi har ett brett sortiment av arbetsuppgifter enligt eget intresse – våra yrkespersoner stödjer våra kunder under hela levnadsloppet, från fertilitetsbehandlingar och förlossning till livets slutskede. Mehiläinen är verksam i hela Finland, men vi har en särskilt aktiv och växande läkarcentral och andra verksamhetsställen i Karlebyområdet.

Enligt sina egna anställdas beskrivningar är Mehiläinen flexibel, pålitlig och framåtskridande som arbetsgivare. Tillsammans bygger vi den bästa platsen för yrkespersoner genom att leda rättvist och ha ett kompromisslöst förhållningssätt till kvalitet.

Vår personal trivs genuint, och chefsarbetet och sammanhållningen i vår arbetsgemenskap hör till våra styrkor. Vi arbetar för samma mål och tar hand om varandra.

Var och en av oss på Mehiläinen är olika. Men en sak förenar oss alla – vi har livet som uppdrag. Känner du likadant? Kom i så fall och jobba med oss.

› Lediga tjänster på Mehiläinen
› Läs mer om Mehiläinen som arbetsgivare
› Läs Mehiläinens yrkespersoners berättelser på vår finskspråkiga webbplats
› Se alla våra verksamhetsställen i Karleby

Vi har livet som uppdrag

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›