Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Kpedu

Kpedu

Mellersta Österbottens utbildningssamkommun, Kpedu, är en regional utbildnings- och utvecklingsorganisation.

Kpedu anordnar yrkesutbildning på många områden: industri och logistik, byggverksamhet, kosthåll och rengöring, affärsverksamhet, IT och media, social- och hälsovård samt naturbruk. Dessutom anordnar Mellersta Österbottens folkhögskola utbildning inom det fria bildningsarbetet. Våra fem enheter ligger i Karleby, Kannus, Kaustby, Kelviå och Perho. Varje år har vi mer än 5 000 studerande.

Kpedu har sammanlagt omkring 445 anställda, av vilka 82 procent har ordinarie anställning. Mer än hälften av personalen arbetar med undervisning och resten är anställda inom projekt och stödtjänster för undervisningen samt inom kosthåll och fastighetsskötsel.

Vi vinnlägger oss om våra anställdas arbetshälsa och möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi erbjuder vår personal en engagerad arbetsmiljö, betydelsefullt och utvecklande arbete, utvidgad företagshälsovård, förmåner som Epassi Flex och tjänstecyklar, motionsmöjligheter samt gemensamma jippon och utvecklingsdagar. Vi ger många anställda möjlighet till hybridarbete.

› Kpedus hemsida
› Kpedus öppna jobb
› Utbildningsutbud för sökanden
› Utbildningsutbud för arbetslivet
› Kpedus studie- och karriärvägledning

Hur är det att arbeta på Kpedu?

Ledningspersonalens och chefers värdeproposition, Kpedus pedagogiska program 2023-2035

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›