KokkolaWorks / Hur ser en god vardag ut?

Hur ser en god vardag ut?

Boende

I Karleby finns mångsidiga, trygga och trivsamma alternativ för boende. Vilket är det landskap som är viktigast för dig – en skogskant, ett åkerlandskap, längtar du till havsbrisen eller centrum? Hos oss finns en horisont för alla!

Fritid

I Karlebyregionen är det lätt att leva ett aktivt och individuellt liv, vare sig du är en vän av idrott, kultur eller natur.

Vid havet har det bildats en säregen och stark kultur där alla människor i alla åldrar har rätt att njuta av nya upplevelser. Musik, teater, film och hantverk springer upp ur den starka traditionen och sträcker sig mot framtiden. Här växer nya musiker, bildkonstnärer och ordkonstnärer som leker, spelar och har hobbyer av olika slag.

Välfärdstjänster

Vi bryr oss om ditt välbefinnande! Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har cirka 4000 proffs som arbetar med olika uppgifter inom räddningsväsendet, basservicen och till exempel vid joursjukhuset och barnakuten dygnet runt. Soites vision är att vara Finlands bästa välfärdsområde.

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›