Lär känna arbetsgivaren
KokkolaWorks / Karleby hamn

Karleby hamn

Karleby hamn – en tre hamnars helhet i kraftig tillväxt

Genom Karleby hamn går årligen cirka sju miljoner ton gods. Hamnen anlöps årligen av 600 fartyg av vilka ca 50 är stora Panamax-klassens fartyg. Vår verksamhet präglas av ett långsiktigt utvecklingsarbete med omfattande rätt tajmade investeringar, effektivitet och kundnära service.

Alla våra tre hamnar – Stamhamnen, Djuphamnen och Silverstenshamnen – bildar en effektiv helhet av självständigt fungerande enheter. I bakgrunden för vår effektivitet finns också erfarenhet från decennier, ett internationellt vidsträckt nätverk samt utmärkta logistiska förbindelser. 

Karleby Hamn – Ett effektivt, mångsidigt och säkert val.

› Lär känna oss
› Lediga arbetsplatser

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›