Lär känna arbetsgivaren

Yara

Yara producerar lösningar för hållbart jordbruk och miljöskydd. I samarbete med olika partners deltar vi i att på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt lösa globala utmaningar som livsmedels- och naturresursernas tillräcklighet och klimatförändringar.

Yara har tillverkat konstgödsel i Finland över 100 år. Vi är en del av den ren finska livsmedelskedjan, där mat produceras lönsamt och hållbart. Våra huvudprodukter är konstgödsel, industrikemikalier och miljöskyddsprodukter. Yara har mer än 17 000 anställda över hela världen i 60 länder och 900 proffs anställda i Finland.

Våra Karleby fabriker producerar foderfosfater och kaliumsulfat, och vi driver också en terminal för fosforsyra och ammoniak. 80 anställda arbetar på Karlebyfabrikerna.

› Yara.fi
› Lediga arbetsplats

Bekanta dig med arbetsgivarna i området

Se allt ›