Tutustu työnantajaan
KokkolaWorks / Kokkola Industrial Park

Kokkola Industrial Park

Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueella toimintaansa harjoittavat useat kansainväliset kemian- ja metallienjalostusteollisuuden yritykset, jotka ovat useilla tuotemarkkina-alueilla ja monilla eri mittareilla mitattuina johtavia maailmassa. Alueella toimivat palveluyritykset tukevat tuotannollisten yritysten ydintoimintoja. KIP:n alueen yrityksillä on yhteinen tavoite – menestyä vastuullisesti yhdessä ja erikseen.

KIP on 1940-luvulta lähtien kehittynyt kahden suomalaisen valtionyhtiön muodostamasta teollisuusalueesta Pohjois-Euroopan suurimmaksi epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemiksi.

KIP:n alue on vahva vientitoimija: tuotantolaitoksien valmistamat välituotteet, väliaineet sekä lopputuotteet lähtevät vientiin useille eri teollisuudenaloille, kuten maatalous- ja elintarviketeollisuuteen, akku-, elektroniikka- ja autoteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen. 

› kip.fi

16
tuotantoyritystä

~1.5 MRD€
viennin arvo

+60
palveluyritystä

2400
työntekijää

2,7 MRD€
liikevaihto

~1,1 MRD€
investoinnit 2010-2022