Tutustu työnantajaan
KokkolaWorks / Hycamite

Hycamite

Hycamite tuottaa puhdasta vetyä ja teollisuuden käyttöön sopivaa kiinteää hiiltä pilkkomalla metaanimolekyylejä käyttäen omaa, päästöjä tuottamatonta teknologiaansa. Tässä maa- ja biokaasun keskeisin osa, metaani, hajotetaan katalyytin ja lämmön avulla.

Metaanipyrolyysiteknologiamme vaatii vain 13 prosenttia siitä energiasta, joka tarvitaan vedyn tuottamiseen elektrolyysillä. Huippuluokan hiilidioksidin talteenotto-, hyödyntämis- ja varastointiteknologiana (CCUS) Hycamiten ratkaisu mahdollistaa hiilinielujen luomisen. Tällöin metaanista poistettu hiili poistuu hiilikierrosta varastoituen pysyvästi asiakkaiden teknisesti vaativiin sovelluksiin, kuten Li-ion-akkuihin, komposiittimateriaaleihin ja puhdistimiin.

› Avoimet työpaikat