KokkolaWorks / Kom ti Karleby!

Kom ti Karleby!

Längtar du efter en bredare horisont?
Drömmer du om nya möjligheter, jobb,
en bra vardag, ett liv som passar just dig?
Havsbrisen kittlar din näsa och havet
blänker i solen.

Hurdant är livet där du är nu?

I Karleby möter vi framtiden i stark medvind. Fabriksområdet vid stranden har blivit Kokkola Industrial Park, KIP. KIP har nästan 80 aktörer som arbetar för fullt med den gröna omställningen, också i europeisk skala.

Karleby hamn är en av de mest betydande exporthamnarna i Finland. Gamla företag expanderar och växer. Nytt byggs för nykomlingar. Centria, Kpedu och universitetscentret Chydenius utbildar framtida experter. Rätt imponerande, eller hur?

Vi erbjuder bra jobb för många slag av experter och kunniga: processarbetare, ingenjörer, vårdare, läkare, lärare, laboranter, montörer, arkitekter och många fler. Det finns gott om lediga jobb och mera är på kommande. Vi vill gärna ha dig som kollega!

Kommer du ihåg Sjukhusbacken? Där uppstod Soite, Mellersta Österbottens välfärdsområde, som har cirka 4000 experter som arbetar med social- och hälsovårdstjänster, vid centralsjukhuset och räddningsväsendet. Till tjänsterna hör bland annat en dygnet runt-barnakut som redan har hjälpt otaliga små patienter.

Karleby har förändrats i en fin riktning. Den tidigare vildvuxna Gamlahamnsvikens strand har förvandlats till den fina Havsparken. I Beckbruket reser sig nya tornhus, längs Strandstråket kan man ta sig ända fram till Brudskär och längs den nya nationalstadsparkens leder kommer man ännu längre. Veneziaden firas i Evenemangsparken.

Vi har byggt fotbollsplaner och daghem, renoverat skolor och förnyat parker. Vi har närmotionsplatser och skidspår, friluftsleder och skejtplatser, musik, teater och hantverk. Som bäst bygger vi en ny skola vid Biskopsbacken och musikcentrum Snellman samt planerar den nya Idrottsparken. Det kostar fortfarande inte skjortan att bo här.